740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Máy Pha Cà Phê

Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Casadio Undici A2

0905 046 396