740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic CT95
Cà phê sữa hòa tan 3in1
Classic Robusta 500gr
Cà phê túi lọc
Cà phê bột Classic EVA 500gr
Cà phê chồn Classic Weasel (500g)
Classic I
Cà phê bột Classic ADAM 500gr
Classic ST1 500gr
Classic S

Cà phê hạt

Cà phê hạt pha máy Classic Espresso Robusta Basic 500g
Classic Eva hạt 500g
Classic- Espresso 500gr
Classic Espresso special (500g)
Classic Adam hạt 500gr
Classic -Espresso Arabica hạt rang 500g

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Số 1 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic - Số 2 (500g)
Classic - Số 3 (500g)
Classic EVA Hộp 250gr

Cà phê nhân xanh

Cà phê nhân Robusta Honey
Cà phê nhân Robusta Natural
Cà phê nhân Robusta chế biến ướt

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Breville 870

0905 046 396